Wojska Bohdana Chmielnickiego rozpoczęły oblężenie Zbaraża. Po porażkach nad Żółtymi Wodami, pod Korsuniem oraz Piławcami wojska koronne pozbawione były naczelnego dowództwa – hetmanów (obaj zostali wzięci do niewoli). Sejm wyznaczył trzech regimentarzy

Wojska Bohdana Chmielnickiego rozpoczęły oblężenie Zbaraża. Po porażkach nad Żółtymi Wodami, pod Korsuniem oraz Piławcami wojska koronne pozbawione były naczelnego dowództwa – hetmanów (obaj zostali wzięci do niewoli). Sejm wyznaczył trzech regimentarzy: Andrzeja Firleja, Stanisława Lanckorońskiego i Mikołaja Ostroroga. Pietnastotysięczna armia koronna zamknęła się w warownym obozie pod Zbarażem. Faktyczne dowodzenie armią przejął wojewoda ruski Jeremi Wiśniowiecki. Wojska kozacko -tatarskie pod wodzą hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego, które przystąpiły do obleżenia Polaków, liczyły blisko 100 tys. żołnierzy i czerni. Obrona Zbaraża została upamiętniona przez Henryka Sienkiewicza kartach powieści „Ogniem i Mieczem”.

Skip to content