Wojska 1. Frontu Ukraińskiego zamknęły pierścień okrążenia wokół Wrocławia.

Wojska 1. Frontu Ukraińskiego zamknęły pierścień okrążenia wokół Wrocławia.

Skip to content