Władysław II Wygnaniec składa hołd królowi niemieckiemu w poszukiwaniu poparcia w walce dynastycznej

Najstarszy syn księcia Bolesława III Krzywoustego i zwierzchni książę Polski Władysław II zwany Wygnańcem złożył hołd swojemu szwagrowi, królowi niemieckiemu Konradowi III, w zamian za pomoc w walce ze swoimi braćmi, książętami piastowskimi o tron krakowski.

Skip to content