Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ludwik von Erlichshausen, będący w stanie wojny z Polską a borykający się z kłopotami finansowymi, zastawił zamki i miasta pruskie wojskom zaciężnym. Umożliwiło to w przyszłości ich wykup przez Polskę. Tym sposobem właści

Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ludwik von Erlichshausen, będący w stanie wojny z Polską a borykający się z kłopotami finansowymi, zastawił zamki i miasta pruskie wojskom zaciężnym. Umożliwiło to w przyszłości ich wykup przez Polskę. Tym sposobem właściciela zmienił między innymi zamek w Malborku.

Skip to content