Wielki książę moskiewski Wasyl III zdobył Smoleńsk. Obroną obleganej od maja 1514 r. twierdzy dowodził wojewoda smoleński Jerzy Sołłohub. Po kilkutygodniowym oblężeniu, kniaź Bohdan Gliński nakłonił wyczerpanych obrońców do poddania. 30 lipca mieszczanie

Wielki książę moskiewski Wasyl III zdobył Smoleńsk. Obroną obleganej od maja 1514 r. twierdzy dowodził wojewoda smoleński Jerzy Sołłohub. Po kilkutygodniowym oblężeniu, kniaź Bohdan Gliński nakłonił wyczerpanych obrońców do poddania. 30 lipca mieszczanie smoleńscy złożyli moskiewskiemu księciu przysięgę poddańczą, a następnego dnia książę uroczyście wjechał do miasta. Zaraz po tym Wasyl III nakazał uwięzić litewską załogę, obsadzić twierdzę własnym wojskiem i wywieść do Moskwy złoto i srebro z kościołów i smoleńskiego zamku. Twierdza Smoleńsk po kilkukrotnych, nieudanych próbach zdobycia dostała się ostatecznie na niemal 100 lat w ręce moskiewskie. 

Skip to content