Wielki książę litewski Witold zajął miasto Smoleńsk, mianował w nim swojego namiestnika i obsadził polską załogą. Nastąpiło to pod nieobecność księcia smoleńskiego Jerzego Światosławicza, gdy bojarzy będący w opozycji do rządów władcy, otworzyli bramy mia

Wielki książę litewski Witold zajął miasto Smoleńsk, mianował w nim swojego namiestnika i obsadził polską załogą. Nastąpiło to pod nieobecność księcia smoleńskiego Jerzego Światosławicza, gdy bojarzy będący w opozycji do rządów władcy, otworzyli bramy miasta i wpuścili wojska Witolda.

Skip to content