W zaborze pruskim w Warszawie powstała tajna organizacja niepodległościowa – Towarzystwo Republikanów Polskich. Organizacja ta głosiła konieczność odbudowania niepodległego Państwa Polskiego jako republiki parlamentarnej.

W zaborze pruskim w Warszawie powstała tajna organizacja niepodległościowa – Towarzystwo Republikanów Polskich. Organizacja ta głosiła konieczność odbudowania niepodległego Państwa Polskiego jako republiki parlamentarnej.

Skip to content