W Wilnie zawiązała się Rada Najwyższa Rządowa Litewska – litewski rząd powstańczy w czasie insurekcji kościuszkowskiej.

W Wilnie zawiązała się Rada Najwyższa Rządowa Litewska – litewski rząd powstańczy w czasie insurekcji kościuszkowskiej.

Skip to content