W Wiewiórce niedaleko Tarnowa zmarł Jan Tarnowski, kasztelan krakowski, i hetman wielki koronny do 1559 r. Był autorem najważniejszej polskiej pracy teoretyczno-wojskowej z XVI w. ”Consilium rationis bellicae"; zwycięzcą spod Obertyna, zdobywc

W Wiewiórce niedaleko Tarnowa zmarł Jan Tarnowski, kasztelan krakowski, i hetman wielki koronny do 1559 r. Był autorem najważniejszej polskiej pracy teoretyczno-wojskowej z XVI w. ”Consilium rationis bellicae”; zwycięzcą spod Obertyna, zdobywcą Staroduba. W chwili śmierci miał 73 lata. 18 sierpnia 1561 r. w Tarnowie odbył się uroczysty i tłumny pogrzeb ciała zasłużonego hetmana.

Skip to content