W Wiedniu zwarto traktat między królem Polski Janem II Kazimierzem a cesarzem Leopoldem Habsburgiem. W zamian za dochody z żup wielickich i obsadzenie garnizonów w Krakowie i Poznaniu, Cesarz zobowiązał się do pomocy militarnej Polsce. Uzgodniono równi

W Wiedniu zwarto traktat między królem Polski Janem II Kazimierzem a cesarzem Leopoldem Habsburgiem. W zamian za dochody z żup wielickich i obsadzenie garnizonów w Krakowie i Poznaniu, Cesarz zobowiązał się do pomocy militarnej Polsce. Uzgodniono również, iż po śmierci Jana Kazimierza na tron polski wstąpi Leopold Habsburg.

Skip to content