W Waszyngtonie został podpisany Traktat Północnoatlantycki powołujący do życia NATO. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmuj

W Waszyngtonie został podpisany Traktat Północnoatlantycki powołujący do życia NATO. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych. 12 marca 1999 r. do NATO przyjęta została także Polska. 

Skip to content