W Waszyngtonie przedstawiciele 26 państw (w tym Polski) podpisali Deklarację Narodów Zjednoczonych.

W Waszyngtonie przedstawiciele 26 państw (w tym Polski) podpisali Deklarację Narodów Zjednoczonych. Była ona kolejnym, po Karcie Atlantyckiej, dokumentem poprzedzającym utworzenie ONZ. Państwa, których przedstawiciele podpisali Deklarację, zobowiązywały się do walki z państwami faszystowskimi i niezawierania z nimi odrębnego pokoju oraz potwierdzały, że  użyją wszystkich sił oraz potencjału gospodarczego i politycznego w walce z hitleryzmem.

Skip to content