W Warszawie komendant okupacji niemieckiej płk dypl. Stefan Rowecki wydał "Wytyczne działań sabotażowo-dywersyjnych".

W Warszawie komendant okupacji niemieckiej płk dypl. Stefan Rowecki wydał „Wytyczne działań sabotażowo-dywersyjnych”.

Skip to content