W trakcie wojny trzynastoletniej pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim Tomiec z Młotkowa dowodzący niewielkim oddziałem królewskiej piechoty wbrew rozkazom króla obległ Nowe. Krzyżacki dowódca broniący miasta, widząc szczupłość sił Tomca, wezwał posiłki ze

W trakcie wojny trzynastoletniej pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim Tomiec z Młotkowa dowodzący niewielkim oddziałem królewskiej piechoty wbrew rozkazom króla obległ Nowe. Krzyżacki dowódca broniący miasta, widząc szczupłość sił Tomca, wezwał posiłki ze Starogardu, Kiszewy i Osieka, po czym przystąpił do skoordynowanego ataku na siły polskie. Oblegający zostali rozbici, około stu spośród nich straciło życie. Pozostali, w tym sam dowódca, schronili się na łodziach gdańskich operujących na Wiśle.

Skip to content