W trakcie ”wojny pruskiej" pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim, rano oddziały zaciężnej piechoty krzyżackiej, liczące ok. 2 tys. ludzi, dowodzone przez Moritza Knebela podjął próbę zdobycia Elbląga, bronionego przez załogę rotmistrza Michała Brackw

W trakcie ”wojny pruskiej” pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim, rano oddziały zaciężnej piechoty krzyżackiej, liczące ok. 2 tys. ludzi, dowodzone przez Moritza Knebela podjął próbę zdobycia Elbląga, bronionego przez załogę rotmistrza Michała Brackwagena. Pomimo zaskoczenia obrońców, atak okazał się nieudany. Po każdej ze stron padło kilkunastu zabitych.

Skip to content