W tamach akcji scaleniowej większość członków Tajnej Organizacji Wojskowej "Związek Orła Białego" połączyła się ze Związkeim Walki Zbrojnej.

W tamach akcji scaleniowej większość członków Tajnej Organizacji Wojskowej „Związek Orła Białego” połączyła się ze Związkeim Walki Zbrojnej.

Skip to content