W Starczanowie został zawarty rozejm pomiędzy dwoma potężnymi i zwaśnionymi wielkopolskimi rodami: Grzymalitami a Nałęczami. Nie zakończył on jednak sporu, walki trwały do 1385 r.

W Starczanowie został zawarty rozejm pomiędzy dwoma potężnymi i zwaśnionymi wielkopolskimi rodami: Grzymalitami a Nałęczami. Nie zakończył on jednak sporu, walki trwały do 1385 r.

Skip to content