W Rydze zawarto rozejm pomiędzy Polską i Szwecją, przerywajacy działania wojenne w Inflantach (teren dzisiejszej Łotwy i Estoni).

W Rydze zawarto rozejm pomiędzy Polską i Szwecją, przerywajacy działania wojenne w Inflantach (teren dzisiejszej Łotwy i Estoni).

Skip to content