W ramach antyniemieckiej dywersji psychologicznej "N" ukazała się ulotka fikcyjnej organziacji Soldaten Verband "Freiheit der Ostfront", zapowiadająca klęskę wojsk niemieckich w wojnie z ZSRR.

Akcja „N” była szczególnym rodzajem działalności prowadzone przez specjalnie do tego powołany oddział Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej wśród Niemców. Organizował je referat „N” (powołany w grudniu 1940 r. przez gen. Stefana Roweckiego), który w październiku 1941 r. przekształcono w Samodzielny Podwydział „N” Biura Informacji i Propagandy Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej. Kierował nim ppor. rez. Tadeusz Żenczykowski „Kania”. Pod jego kierownictwem stosowano przeciw Niemcom walkę psychologiczną polegającą na kolportażu specjalnie przygotowanych konspiracyjnych pism i ulotki w języku niemieckim. Miały one wywołać wrażenie, że są dziełem niemieckich grup antyhitlerowskich, co w konsekwencji zmierzało do osłabienia morale i stworzenie wśród oddziałów niemieckich przeświadczenia o nieuchronności klęski III Rzeszy. Pierwszą broszurą wydaną w ramach akcji „N” była ulotka fikcyjnej organizacji „Soldatenverband Freiheit der Ost-Front”, zapowiadająca klęskę wojsk niemieckich w wojnie z ZSRR. W latach 1942-1944 w ramach akcji „N” na terenie Generalnej Guberni, obszarach wcielonych do Rzeszy oraz samej Rzeszy, a także na froncie wschodnim wydano łącznie ponad 1 milion egzemplarzy różnych wydawnictw i materiałów propagandowych. Akcję prowadzono do kwietnia 1944 r.

Skip to content