W Poznaniu grupa dywersyjna Związku Odwetu podpliła magazyn portu rzecznego.

W Poznaniu grupa dywersyjna Związku Odwetu podpliła magazyn portu rzecznego.

Skip to content