W podwileńskich Ponarach odbył się III Zjazd PPS, po którym faktyczne kierownictwo partii objęli Józef Piłsudski i Stanisław Wojciechowski.

W podwileńskich Ponarach odbył się III Zjazd PPS, po którym faktyczne kierownictwo partii objęli Józef Piłsudski i Stanisław Wojciechowski.

Skip to content