W początkowym etapie wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim rycerstwo chełmińskie pod wodzą Ottona Machwica, Mikołaja Bajerskiego i Pawła z Nowej Wsi oraz żołnierze zaciężni oblegli zamek w Sztumie. Kilkumiesięczne oblężenie rozpoczęte 6 marca, dzięk

W początkowym etapie wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim rycerstwo chełmińskie pod wodzą Ottona Machwica, Mikołaja Bajerskiego i Pawła z Nowej Wsi oraz żołnierze zaciężni oblegli zamek w Sztumie. Kilkumiesięczne oblężenie rozpoczęte 6 marca, dzięki obronnemu położeniu zamku przeciągało się. W trakcie walk oblegający otrzymali posiłki z Gdańska, a nowym dowódcą wojsk królewskich został wojewoda chełmiński Augustyn z Szewy. W końcu lipca, wobec marnych perspektyw na odsiecz, dowódca załogi krzyżackiej, wójt sztumski Mikołaj von Milwicz przystąpił do rokowań. 8 sierpnia dowodzący obroną poddali zamek w zamian za prawo odejścia wraz z całym mieniem do Malborka.

Skip to content