W Paryżu 23 polskich emigrantów politycznych, inspirowanych przez Józefa Wybickiego, podpisało Akt zawiązania Deputacji Polskiej. Organizacja miała stanowić nieoficjalny emigracyjny rząd Rzeczpospolitej. W jego skład weszli: gen. ziemski Dionizy Mniewski,

W Paryżu 23 polskich emigrantów politycznych, inspirowanych przez Józefa Wybickiego, podpisało Akt zawiązania Deputacji Polskiej. Organizacja miała stanowić nieoficjalny emigracyjny rząd Rzeczpospolitej. W jego skład weszli: gen. ziemski Dionizy Mniewski, gen. ziemski Gabriel Taszycki, gen. lejt. Romuald Giedroyć, Franciszek Ksawery Dmochowski i Karol Prozor. Niebawem Deputacja zaczęła głosić radykalne hasła społeczne i polityczne, co doprowadziło do wycofania się z niej umiarkowanych działaczy niepodległościowych.

Skip to content