W Opolu zmarł książę Władysław Opolczyk. Był nieprzejednanym wrogiem króla Polski Władysława II Jagiełły. W 1392 r. planował nawet rozbiór państwa polskiego, w którym mieli uczestniczyć on sam, zakon krzyżacki, król Węgier Zygmunt Luksemburski i król Czec

W Opolu zmarł książę Władysław Opolczyk. Był nieprzejednanym wrogiem króla Polski Władysława II Jagiełły. W 1392 r. planował nawet rozbiór państwa polskiego, w którym mieli uczestniczyć on sam, zakon krzyżacki, król Węgier Zygmunt Luksemburski i król Czech Wacław IV. 

Skip to content