W okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce, Zakon Krzyżacki wykorzystując słabość militarną skłóconych książąt polskich, zajął w 1309 r. Gdańsk wraz z całym Pomorzem. Spowodowało to konflikt który ciągnął się przez ponad 200 lat. Nie mając sił na zbrojne

W okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce, Zakon Krzyżacki wykorzystując słabość militarną skłóconych książąt polskich, zajął w 1309 r. Gdańsk wraz z całym Pomorzem. Spowodowało to konflikt który ciągnął się przez ponad 200 lat. Nie mając sił na zbrojne odbicie Pomorza, książę a od 1320 r. król Polski Władysław I Łokietek zwrócił się do papieża, który był zwierzchnikiem Zakonu Krzyżackiego, o rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej.  Sąd papieski w Inowrocławiu (część sesji miała miejsce w Brześciu Kujawskim) rozpoczął obrady 14 kwietnia 1320 r. Przesłuchano 25 świadków.  Werdykt został wydany 9 lutego 1321 r. Nakazano Zakonowi wypłatę 30 tys. grzywien odszkodowania, oraz zwrot spornego terytorium. Krzyżacy nie uznali wyroku, uważając go za stronniczy i złożyli apelację dopapieża. Ostatecznie wykonie wyroku zostało zawieszone.

Skip to content