W obozie wojskowym pod Cerekwicą niedaleko Chojnic król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywilej dla szlachty wielkopolskiej. Monarcha zagwarantował w nim, że nie będzie wprowadzał nowych praw i zwoływał pospolitego ruszenia bez zgody sejmików ziemskich

W obozie wojskowym pod Cerekwicą niedaleko Chojnic król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywilej dla szlachty wielkopolskiej. Monarcha zagwarantował w nim, że nie będzie wprowadzał nowych praw i zwoływał pospolitego ruszenia bez zgody sejmików ziemskich. Nowe prawo podniosło znaczenie sejmików i ograniczyło władzę królewską. Postanowienia cekwickie zostały powtórzone przez króla Kazimierza Jagiellończyka w statutach nieszawskich dla całej szlachty 11 i 12 listopada 1454 r.

Skip to content