W obozie pod Pawołoczą w wieku 39 lat zmarł wojewoda ruski książę Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki.

W obozie pod Pawołoczą w wieku 39 lat zmarł wojewoda ruski książę Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki. Brał udział w wojnie o Smoleńsk w l. 1632-1634. Wyróżnił się w walkach z najazdami tatarskimi (podczas bitwy pod Ochmatowem w 1644 r. wsparł wojskami prywatnymi hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego). Odegrał znaczącą rolę w czasach powstania Bohdana Chmielnickiego obejmując dowództwo w obozie wojsk polskich pod Zbarażem w 1649 r. i dowodząc jazdą lewego skrzydła w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 r. Był energicznym wodzem, który po serii klęsk zadanych wojskom koronnym przez Kozaków potrafił zmobilizować rozbite polskie oddziały do dalszej walki. Wokół śmierci Jeremiego Wiśniowieckiego narosło wiele mitów i legend. Został pochowany w klasztorze świętokrzyskim dopiero w 1653 r., bez oficjalnego pogrzebu.

Skip to content