W Nowym Korczynie zawarty został układ rozejmowy, pomiędzy królem Polski Władysławem II Jagiełłą a skonfliktowanym z nim księciem Władysławem Opolczykiem. Rozejm ten nie okazały się trwały. Już w drugiej połowie sierpnia 1393 r. wojska królewskie, dowodzo

W Nowym Korczynie zawarty został układ rozejmowy, pomiędzy królem Polski Władysławem II Jagiełłą a skonfliktowanym z nim księciem Władysławem Opolczykiem. Rozejm ten nie okazały się trwały. Już w drugiej połowie sierpnia 1393 r. wojska królewskie, dowodzone przez Piotra Szafrańca, wznowiły działania wojenne. Konflikt zakończył się dopiero w 1396 r. zwycięstwem króla Władysława II Jagiełły.

Skip to content