W Malborku zawarto traktat pomiędzy elektorem barandenburskim, Fryderykiem Wilhelmem a królem szwedzkim Karolem X Gustawem. W zamian za pomoc militarną elektor miał otrzymać cztery województwa, które połączyłyby Prusy Książęce z Brandenburgią.

W Malborku zawarto traktat pomiędzy elektorem barandenburskim, Fryderykiem Wilhelmem a królem szwedzkim Karolem X Gustawem. W zamian za pomoc militarną elektor miał otrzymać cztery województwa, które połączyłyby Prusy Książęce z Brandenburgią.  

Skip to content