W Londynie zmarł gen. Tadeusz Pełczyński. W wojnie obronnej 1939 r. dowódca piechoty dywizyjnej 19. Dywizji Piechoty walczącej w składzie Armii "Prusy", od 5 września dowódca tej jednostki. Od pierwszych dni okupacji w Służbie Zwycięstwu Polski,

W Londynie zmarł gen. Tadeusz Pełczyński. W wojnie obronnej 1939 r. dowódca piechoty dywizyjnej 19. Dywizji Piechoty walczącej w składzie Armii „Prusy”, od 5 września dowódca tej jednostki. Od pierwszych dni okupacji w Służbie Zwycięstwu Polski, następnie w Związku Walki Zbrojnej. W latach 1940-1941 pełnił funkcję komendanta okręgu lubelskiego ZWZ, od lipca 1941 r. do października 1944 r. szefa sztabu Komendy Głównej ZWZ-AK. Równocześnie od lipca 1943 r. był zastępcą Komendanta Głównego Armii Krajowej. Po upadku Powstania Warszawskiego dostał się do niewoli niemieckiej. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie działał aktywnie jako szef gabinetu Naczelnego Wodza i przewodniczący Komisji Historycznej AK.

Skip to content