W Londynie powołano Radę Jedności Narodowej – konspiracyjną reprezentację stronnictw i ugrupowań politycznych związanych z rządem polskim na emgracji. Stała się ona organem doradczym Delegata Rządu na Kraj, przejmując kompetencje Krajowej Rady Politycznej

W Londynie powołano Radę Jedności Narodowej – konspiracyjną reprezentację stronnictw i ugrupowań politycznych związanych z rządem polskim na emgracji. Stała się ona organem doradczym Delegata Rządu na Kraj, przejmując kompetencje Krajowej Rady Politycznej. Na jej czele stanął Kazimierz Pużak.

Skip to content