W Londynie Komendant Główny ZWZ wydał wytyczne dotyczące pracy wojskowej w okupowanym kraju, nakazując zaniechanie wszelkich akcji bojowych, w tym sabotażu.

W Londynie Komendant Główny ZWZ wydał wytyczne dotyczące pracy wojskowej w okupowanym kraju, nakazując zaniechanie wszelkich akcji bojowych, w tym sabotażu.

Skip to content