W Łęczycy został podpisany dwunastoletni rozejm pomiędzy Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim. W efekcie porozumienia, wygasł sojusz Zakonu ze zbuntowanym księciem litewskim Świdrygiełłą.

W Łęczycy został podpisany dwunastoletni rozejm pomiędzy Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim. W efekcie porozumienia, wygasł sojusz Zakonu ze zbuntowanym księciem litewskim Świdrygiełłą.

Skip to content