W Kwidzynie został założony Związek Pruski. Była to konfederacja ziem i miast stawiająca sobie za cel obronę interesów stanowych. Związkiem, poprzez tzw. Tajną Radę, kierowali rycerze pochodzący głównie z ziemi chełmińskiej oraz przedstawiciele Torunia i

W Kwidzynie został założony Związek Pruski. Była to konfederacja ziem i miast stawiająca sobie za cel obronę interesów stanowych. Związkiem, poprzez tzw. Tajną Radę, kierowali rycerze pochodzący głównie z ziemi chełmińskiej oraz przedstawiciele Torunia i Chełmna. Weszło do niego też rycerstwo i miasta z Pomorza Gdańskiego, Powiśla i Warmii. Początkowo Zakon Krzyżacki tolerował istnienie Związku Pruskiego, lecz z czasem stawał się dla niego coraz większym zagrożeniem. Kilkanaście lat później Związek wywołał antykrzyżackie powstanie, które przekształciło się w trzynastoletnią wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim w Prusach.

Skip to content