W Krakowie zmarł gen. dyw. Jan Skrzynecki

W Krakowie zmarł gen. dyw. Jan Skrzynecki, wódz naczelny powstania listopadowego od 26 lutego do 10 sierpnia 1831 r. Po upadku powstania gen. Skrzynecki wyemigrował do Belgii, gdzie w latach 1832-1839 powierzano mu wysokie stanowiska w armii. W 1839 r. rząd belgijski nominował go na naczelnego wodza, ale po protestach dyplomatycznych Rosji i Prus odwołano nominację. Powrócil do Krakowa, w którym mieszkał aż do śmierci.

Skip to content