W Krakowie odbyła się narada działaczy konspiracyjnych z ziem polskich pod przewodnictwem Ludwika Mierosławskiego, autora planu ogólnonarodowego powstania, którego termin wyznaczono na noc z 21 na 22 lutego tegoż roku. Kraków miał zostać siedzibą przyszłe

W Krakowie odbyła się narada działaczy konspiracyjnych z ziem polskich pod przewodnictwem Ludwika Mierosławskiego, autora planu ogólnonarodowego powstania, którego termin wyznaczono na noc z 21 na 22 lutego tegoż roku. Kraków miał zostać siedzibą przyszłego Rządu Narodowego.

Skip to content