W Krakowie odbyła się koronacja Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski (1501-1506). Był on synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki, bratem późniejszego króla Zygmunta I Starego.

W Krakowie odbyła się koronacja Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski (1501-1506). Był on synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki, bratem późniejszego króla Zygmunta I Starego.

Skip to content