W czasie wyprawy Napoleona na Moskwę Wielka Armia stoczyła, z wycofującą się armią rosyjską, bitwę pod Walutyną Górą. Po ciężkim całodziennym boju ariergarda rosyjska, którą kierował osobiście naczelny wódz armii rosyjskie gen. piech. Michaił Barclay de T

W czasie wyprawy Napoleona na Moskwę Wielka Armia stoczyła, z wycofującą się armią rosyjską, bitwę pod Walutyną Górą. Po ciężkim całodziennym boju ariergarda rosyjska, którą kierował osobiście naczelny wódz armii rosyjskie gen. piech. Michaił Barclay de Tolly, poniósłszy ciężkie straty, wycofała się. W całodziennej bitwie zakończonej sukcesem wojsk cesarza Napoleona I wzięła udział złożona z pułków polskich (6. i 8. Pułki Ułanów) 15. Brygada z 1. Dywizji Lekkiej Kawalerii. 

Skip to content