W czasie Wiosny Ludów we Lwowie rozpoczęły się dwudniowe walki między antyaustriacko nastawioną ludnością miasta a oddziałami austriackimi gen. Hammersteina. 2 listopada Lwów skapitulował.

W czasie Wiosny Ludów we Lwowie rozpoczęły się dwudniowe walki między antyaustriacko nastawioną ludnością miasta a oddziałami austriackimi gen. Hammersteina. 2 listopada Lwów skapitulował.

Skip to content