W czasie Wiosny Ludów w Krakowie doszło do walk ulicznych z wojskami austriackimi, zakończonych kapitulacją miasta przed oddziałami feldmarsz. ks. Alfreda I Windischgrätza. Walki trwały od 25 kwietnia 1848 r.

W czasie Wiosny Ludów w Krakowie doszło do walk ulicznych z wojskami austriackimi, zakończonych kapitulacją miasta przed oddziałami feldmarsz. ks. Alfreda I Windischgrätza. Walki trwały od 25 kwietnia 1848 r.

Skip to content