W czasie przygotowań do operacji berlińskiej 2. Armia Wojska Polskiego zluzowała nad Nysą Łużycką 13. Armię Radziecką. Oddziały polskie objęły odcinek frontu od Młotowa do folwarku Wysokie.

W czasie przygotowań do operacji berlińskiej 2. Armia Wojska Polskiego zluzowała nad Nysą Łużycką 13. Armię Radziecką. Oddziały polskie objęły odcinek frontu od Młotowa do folwarku Wysokie.

Skip to content