W celu uniemożliwienia wybuchu powstania oddziały austriackie pod dowódtwem gen. Ludwiga Collina wkroczyły i obsadziły Kraków. W trakcie okupacji austriackiej żołnierze byli ostrzeliwywani przez spiskowców, co zmusiło Austriaków ostatecznie do ewakuacji m

W celu uniemożliwienia wybuchu powstania oddziały austriackie pod dowódtwem gen. Ludwiga Collina wkroczyły i obsadziły Kraków. W trakcie okupacji austriackiej żołnierze byli ostrzeliwywani przez spiskowców, co zmusiło Austriaków ostatecznie do ewakuacji miasta po kilku dniach okupacji.

Skip to content