W bitwie pod Rastatt kilkunastotysięczna rewolucyjna armia badeńska pod wodzą gen. Ludwika Mierosławskiego została rozbita przez wojska pruskie gen. Moritza Hirschfelda. Toczona od 28 czerwca bitwa przesądziła o upadku Wiosny Ludów w Niemczech. Po klęsce

W bitwie pod Rastatt kilkunastotysięczna rewolucyjna armia badeńska pod wodzą gen. Ludwika Mierosławskiego została rozbita przez wojska pruskie gen. Moritza Hirschfelda. Toczona od 28 czerwca bitwa przesądziła o upadku Wiosny Ludów w Niemczech. Po klęsce gen. Mierosławski podał się do dymisji.

Skip to content