W bitwie pod Bukową hetman wielki koronny Jan Zamoyski pokonał wojska wołoskie dowodzone przez hospodara mołdawsko-wołoskiego Michała Walecznego.

W bitwie pod Bukową hetman wielki koronny Jan Zamoyski pokonał wojska wołoskie dowodzone przez hospodara mołdawsko-wołoskiego Michała Walecznego.

Skip to content