W 1655 r. po wkroczeniu armii szwedzkiej na obszary Rzeczypospolitej, hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł w swoich rodowych włościach w Kiejdanach

W 1655 r. po wkroczeniu armii szwedzkiej na obszary Rzeczypospolitej, hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł w swoich rodowych włościach w Kiejdanach podpisał akt oddania pod opiekę Wielkiego Księstwa Litewskiego królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi. Był to początek wojny Rzeczpospolitej ze Szwecją znanej jako „potop szwedzki”.

Skip to content