W 1600 r. król Zygmunt III Waza panujący w Rzeczypospolitej od 1587 r., a w Szwecji od 1592 r., został zdetronizowany przez szwedzki parlament (Riksdag). Prawa do tronu pozbawiono również jego potomków. W odpowiedzi na to, Zygmunt III dokonał inkorporacji

W 1600 r. król Zygmunt III Waza panujący w Rzeczypospolitej od 1587 r., a w Szwecji od 1592 r., został zdetronizowany przez szwedzki parlament (Riksdag). Prawa do tronu pozbawiono również jego potomków. W odpowiedzi na to, Zygmunt III dokonał inkorporacji Estonii do Rzeczypospolitej, co było zgodne z obietnicą zawartą w pacta conventa. Detronizacja oraz inkorporacja Estonii stały się przyczyną rozpoczęcia wojen ze Szwecją.

Skip to content