Utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO).

Utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO).

Skip to content