Utworzono Kierownictwo Marynarki Wojennej, które zarządzało flotą polską w czasie pokoju.

Utworzono Kierownictwo Marynarki Wojennej, które zarządzało flotą polską w czasie pokoju. 

Skip to content