Utworzenie Związku Braterskiego. Skonfederowane oddziały litewskie zażądały wypłaty zaległego żołdu.

Utworzenie Związku Braterskiego. Skonfederowane oddziały litewskie zażądały wypłaty zaległego żołdu. 

Skip to content