Utworzenie Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych w Wiedniu

W Wiedniu powstała Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, grupująca przedstawicieli różnych polskich partii politycznych. Miała ona koordynować działania niepodległościowe w oparciu o Austro-Węgry.

Skip to content